Công đoàn trường tổ chức hỏi thăm các gia đình có công nhân ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2021