Trường mầm non Đông Sơn nằm trên địa bàn thôn Đồi Lánh xã Đông Sơn -  huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại nhà trường: 0204.3 530699, địa chỉ hòm thư điện tử c0dongsonyt.bacgiang@moet.edu.vn. Trường được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004 với 09 lớp học nhỏ lẻ tại 09 thôn của xã với tên gọi là Trường mầm non Bán công Đông Sơn. Năm 2011 Trường chuyển sang loại hình trường mầm non Công lập theo Quyết định số 97/QĐ-UBND, ngày 25/02/2011 của Chủ tịch UBND huyện Yên Thế. Tháng 8 năm 2019 sát nhập trường Mầm non Đông Sơn 2 vào trường mầm non Đông Sơn. 

Nhà trường có tổng diện tích là 6.883 m2, có 5 điểm trường với 18 nhóm lớp ( 16 lớp mẫu giáo, 2 nhóm trẻ). 

Trường MN Đông Sơn hiện nay có 48 người, trong đó biên chế 38 người gồm có (04 CBQL, 32 GV và 02 NV); nhà trường hợp đồng 02 GV dạy nhóm trẻ và thuê khoán 05 cô nuôi và 03 bảo vệ. Như vậy, nhà trường có cơ cấu tổ chức bộ máy theo quy định tại Điều lệ trường mầm non. Có phương hướng, chiến lược phát triển nhà trường cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Có Hội đồng trường theo quyết định của Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Thế; có hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng khác; có các tổ chức chính trị như (Chi bộ Đảng, Chi đoàn Thanh niên). Trường có 3 tổ chuyên môn và 1 tổ văn phòng của nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục cấp trên; thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành giáo dục và địa phương phát động.

Nhà trường thực hiện công tác quản lý chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước; luôn chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối và  chăm sóc sức khoẻ cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương.

Tháng 10 năm 2016, nhà trường được đón đoàn đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang đánh giá chất lượng giáo dục của nhà trường, qua kiểm tra đánh giá đã được công nhận đạt cấp độ 2 theo Quyết định số 879/QĐ-SGDĐT, ngày 05/12/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang.

Tháng 12/2018 được công nhận lại Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2018-2023.

Trường có hệ thống trang thiết bị tương đối đồng bộ đáp ứng cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ theo yêu cầu.

Từ năm học 2011 - 2012 đến nay trường liên tục đạt trường tiên tiến. Từ năm 2008 đến nay trường mầm non  Đông Sơn luôn là đơn vị thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và “Mỗi giáo viên giúp đỡ một đồng nghiệp tiến bộ”, “Xây dựng vườn rau sạch cho bé”; năm học 2018 - 2019 đến 2020-2021 nhà trường tiếp tục thực hiện tốt, có hiệu quả cao phong trào “Xây dựng trường mầm non an toàn, thân thiện; cô đổi mới, sáng tạo; trẻ tích cực hoạt động”, “Cán bộ công chức, viên chức ngành Giáo dục Yên Thế thi đua thực hiện văn hóa công sở” và “chống rác thải nhựa”, đặc biệt quan tâm xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.... Tổ chức Công đoàn, Chi đoàn thanh niên luôn đạt vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, Chi bộ liên tục đạt “Trong sạch vững mạnh” và “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mạnh” và  từ năm 2008 đến nay, năm 2018 được tặng giấy khen chi bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc. Tháng 12 năm 2018 trường mầm non Đông Sơn được kiểm tra và công  nhận lại trường chuẩn Quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2018-2023. Năm 2019 chi bộ được Huyện ủy Yên Thế khen thưởng chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (giai đoạn từ năm 2014 - 2018). Năm 2019, được Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen cơ quan “Đạt chuẩn văn hóa tiêu biểu xuất sắc”.