GỒM  14  ĐỒNG CHÍ ( Gồm 1 CBQL, 8 GV mẫu giáo 5-6 tuổi và 5 cô nuôi)

Số lớp: 4 lớp mẫu giáo 5-6 tuổi

1. Tổ trưởng: Đ/c Nguyễn Thị Thúy

2. Tổ phó: Nguyễn Thị Huệ